Nieuwsbrief December 2015

Nieuwsbrief December 2015

Het oog van de orkaan
Het zijn spannende tijden in de wereld om ons heen. We hebben te maken met aanslagen van IS, global warming, vervuiling, een krediet-crisis en ga zo maar door. Deze facetten van ons bestaan zullen ons met een sneltreinvaart naar een nieuwe periode brengen. In dat opzicht zullen het veel eerder kansen zijn dan bedreigingen. Neem bijvoorbeeld IS met hun terroristische aanslagen. Zij doen een diep beroep op ons om naar binnen te gaan en te kijken waar het nog oorlog is in onszelf. Of neem de krediet-crisis, geld heeft zijn functie als ruilmiddel verloren, geld wordt nu gebruikt om te manipuleren en om macht uit te oefenen over mensen. In de evolutie is het zo, dat als iets het collectief niet meer dient dit gaat verdwijnen. In de tussentijd zullen wij wel verder moeten. Hiervoor is het nodig om af te dalen in onze ziel om te kijken welke patronen ons niet meer dienen, zodat deze getransformeerd kunnen worden. Ayahuasca kan je daarbij helpen. Als je naar binnen gaat om te kijken/voelen waar je energie stokt, schenkt zij je de “onvoorwaardelijke liefde”.

De onvoorwaardelijke liefde voor ons innerlijke kind. Alle deelpersoonlijkheden die voor ons gezorgd hebben mogen integreren. Als wij als volwassene weer de zorg voor deze delen gaan nemen en gaan staan voor onszelf zal je merken dat je in het oog van de orkaan terecht komt. Er zal rust komen in je leven en de spanningen om je heen zullen je minder raken. Je zult veel meer op je intuïtie gaan vertrouwen.

We zijn nu 1,5 jaar bezig met Home of the Heart, een tijd waarin we veel geleerd hebben en onszelf tegen gekomen zijn. Ik merk dat door al deze ervaringen we in het oog van de orkaan terecht gekomen zijn. Ons leven verloopt rustig en doordat we rustig zijn kunnen we ook mooie ceremonies neerzetten.

Het aantal aanmeldingen neemt toe en voor de maand december zitten we inmiddels vol. Als je je wilt opgeven voor een ceremonie voor volgend jaar, stuur ons dan een mail of bel 06-45065496.

Ik wens jullie allen voor het nieuwe jaar een lang verblijf in het oog van de orkaan.

Fijn je te mogen ontmoeten tijdens een van onze ceremonies.

Warme groet, Marcel en Caroline